อัปเดต ฝุ่นละออง-ไฟป่า 13 เม.ย. 63 07:00 น.

PM 2.5 ไฟป่าภาคเหนือ

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จุดความร้อนลดลง เหลือ 558 จุด (ลดลงประมาณ 100จุด) ฝุ่น PM 2.5 หลายจุดในภาคเหนือยังคงมีสีแดง

ฝุ่นละออง-ไฟป่า 13 เม.ย. 63 เวลา 07:00 น.

  • กลุ่มหลักๆ ยังมีพท.บริเวณ อช.อินทนนท์ ที่ยังมีไฟป่าอยู่หลายจุด
  • จ.ตากมีหลายพท.ที่จนท.เร่งดับไฟกันอยู่ ทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศ
  • ภาคพื้นดินมีการเดินเท้าเข้าดับไฟ ทำแนวกันไฟเพิ่ม ชุดลาดตระเวน ฯลฯ หลายชุดนอนพักค้างในพท.
  • ทางอากาศมี ฮ.กระทรวงทรัพยฯ, ฮ. จากทางปภ. และ ฮ.จากทางกองทัพอากาศร่วมสนับสนุน มีใช้โดรน/ อากาศยานไร้คนขับ ขึ้นบินสำรวจเพิ่มเพื่อชี้เป้าหมาย
  • สภาพอากาศ คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเช้านี้ เช็คเรด้าห์แล้ว พบกลุ่มฝนในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
  • สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือ หลายจุดยังคงอยู่ในระดับสีแดง แต่มีแนวโน้มลดลง หากได้ฝนช่วงสถานการณ์น่าจะดีขึ้นอีก

Top 10 อันดับค่า ฝุ่นละออง PM 2.5

ประจำวันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น.

PM 2.5ไฟป่าภาคเหนือ

Share

Related posts