สวยงาม!! ปรากฏการณ์ ‘พระอาทิตย์ทรงกลด’

พระอาทิตย์ทรงกลด

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้เกิดปรากฏการณ์ ‘พระอาทิตย์ทรงกลด’
  • เกิดจากการหักเหของแสงเป็นแถบสีรุ้ง
  • คนโบราณเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความเป็นสิริมงคล ถือเป็นนิมิตหมายอันดี

วันนี้ ( 27 มิ.ย. 63 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพพระอาทิตย์ทรงกลดกันอย่างคึกคัก โดยทีมข่าว MThai ได้เก็บภาพพระอาทิตย์ทรงกลดบริเวณ ถ.บรมราชชนนี มาให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับชมกัน

สำหรับปรากฏการณ์ ‘พระอาทิตย์ทรงกลด’ เป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ทางแสง ซึ่งเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ ‘โทรโพสเฟียร์’ ส่วนบน อันเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก ละอองน้ำในชั้นบรรยากาศนี้สามารถเย็นตัวจัดจนกลายเป็นอนุภาคน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ

เมื่อมีแสงมาส่องกระทบก็จะเกิดการหักเหของแสงเป็นแถบสีรุ้ง แถบสีรุ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม หากมีการหักเหทำมุม 22 องศาก็จะได้เป็นแถบวงแหวนซึ่งจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า อาทิตย์ทรงกลด และยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกได้แก่ เสาแสง, ซันด็อก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสำหรับในประเทศไทย ซึ่งทุกครั้งที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น ก็จะมีเสียงพูดกันปากต่อปากกันว่า วันนี้เป็นวันดี เป็นลางดี สิ่งนี้จึงถูกหยิบยกไปเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นด้วยว่า พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นแสงแห่งชัยชนะ จะช่วยให้บ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นผ่านพ้นวิกฤตได้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว หากจะถามว่าความเชื่อที่ว่าพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นมงคลนั้นมาได้อย่างไร

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยนับถือพระอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่ง ดังที่เราเรียกนำหน้าว่า “พระ” เช่นเดียวกับคำว่า “กลด” ที่ถือเป็นของสูงสำหรับพระ คนไทยจึงมองว่า “พระอาทิตย์ทรงกลด” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความเป็นสิริมงคล ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นได้

พระอาทิตย์ทรงกลด

Share

Related posts