สรุปสถานที่เสี่ยง 7 จังหวัด ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง

ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สถานที่ชุมนุมที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง สรุป ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ใครที่เคยไปสถานที่จุดเสี่ยงใน 7 จังหวัดต่อไปนี้ ต้องกักตัวเอง 14 วัน หรือไปรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เช็คกันด่วน ๆ เลยค่ะ

1. กรุงเทพมหานคร

 • สนามมวยลุมพินี 6-8 มี.ค. 2563
 • สนามมวยลุมพินี 6-8 มี.ค. 2563
 • สถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำคืน 9-10 มี.ค. 2563

สิ่งที่ต้องทำ : สังเกตอาการณ์ 14 วัน ถ้ามีอาการให้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

2. อุบลราชธานี

 • ตะวันแดง 9 มี.ค. 2563
 • มิกซ์ผับ 9 มี.ค. 2563
 • ริคโก้ 12 มี.ค. 2563
 • ยูบาร์ 13-14 มี.ค. 2563
 • ร้านอาหารชมจันทร์ 14 มี.ค. 2563

สิ่งที่ต้องทำ : กักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันไปสถานที่ดังกล่าว หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. อุบลราชธานี

3. ขอนแก่น

 • โรงเหล้ามิตรภาพ 7 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-03.00 น.
 • ตะวันแดงขอนแก่น 8 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-02.30 น.
 • ร้านขอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว 12 มี.ค. 2563 เวลา 21.00 น.
 • ตะวันแดงขอนแก่น 15 มี.ค. 2563 เวลา 00.59 น.
 • ตลาดหนองไผ่ล้อม 16 มี.ค. 2563 เวลา 17.00 น.
 • ตะวันแดงขอนแก่น 16 มี.ค. 2563 เวลา 02.00 น.

สิ่งที่ต้องทำ : รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สธารณสุข ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

4. สงขลา

 • มินิบัสหมายเลข 4 – สนามบิน ตัวเมืองหาดใหญ่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ( สิ่งที่ต้องทำ : รายงานตัวที่แผนกโรคติดต่อทางเดินหายใจโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน สังเกตุอาการจนถึงวันที่ 27 มี.ค.2563)
 • สนามกีฬาจิรนคร อ.หาดใหญ่ 14-15 มี.ค. 2563 เวลา 16.00-19.00 น.
  ( สิ่งที่ต้องทำ : ให้แยกตัวสังเกตอาการจนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2563 หากมีอาการรีบพบแพทย์ทันที)

5. นครราชสีมา

 • สนามชนไก่ อ.โนนไทย 7 มี.ค. 2563 เวลา 11.00-20.00 น.
 • มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน 8 มี.ค. 2563 เวลา 12.00-20.00 น.

สิ่งที่ต้องทำ : ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

6. นนทบุรี

 • รถ ปอ. ประชาชื่น-สนามมวยลุมพินี และราชดำเนิน 8-14 มี.ค.2563
 • รถตู้ เดอะมอลล์-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (คนขับรถคันที่ 35) 8-20 มี.ค.2563
 • การสอบมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 13 มี.ค.2563
 • งานบวชวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เขต ดุสิต กทม. 14 มี.ค.2563

สิ่งที่ต้องทำ : ให้ไปคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน สังเกตอาการจนครบ 14 วัน

7. สุรินทร์

 • ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง 15 มี.ค. 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
 • งานศพ ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน 16 มี.ค. 2563 เวลา 19.00-23.00 น.

สิ่งที่ต้องทำ : รายงานตัวและแจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที สังเกตอาการและการตรวจรักษาภายในวันที่ 30 มี.ค.2563

ไวรัสโควิด-19ไวรัสโคโรน่า 2019

Share

Related posts