สธ.แถลง บุคลากรทางเพศไทย ติดเชื้อโควิด-19รายแรก

ประเด็นน่าสนใจ

  • พบเป็น จนท. ดูแลผู้ป่วยที่สถาบันบำราศนราดูร
  • ขณะนี้เข้ารับรักษาอาการอยู่ในห้องคัดแยกโรคแล้ว
  • ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมในไทยเพิ่มเป็น 34 ราย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เพศหญิง อายุ 35 ปี ทำงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร

จึงอยู่ในระบบเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้น เมื่อมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้รับเข้ารักษาในห้องแยกโรค และผลตรวจเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ผลเป็นบวก ขณะนี้รักษาอยู่ในห้องแยกโรค สถาบันบำราศนราดูร

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากต้องให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่ผ่านมาจึงได้ติดตามและตรวจอาการบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ รวม 24 ราย ปัจจุบันยังไม่มีอาการป่วยและตรวจไม่พบเชื้อ ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันรายล่าสุด พักอยู่ตามลำพัง จึงไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นคนในครอบครัวเพิ่มเติม

s

Share

Related posts