ศบค. แถลง ‘ยกเลิกเคอร์ฟิว’ คลายล็อกระยะที่ 4 บังคับใช้ 15 มิ.ย.นี้

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว ศบค.

ประเด็นน่าสนใจ

 • โฆษก ศบค. เผยที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4
 • ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

วันนี้ (12 มิ.ย.63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​(โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่าในการผ่อนคลายระยะที่ 4 ว่าที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 โดยให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 มีดังนี้

ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่

สำหรับการเรียน การสอน อบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่

 • โรงเรียน
 • โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
 • โรงเรียนนานาชาติ
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานราชการ

1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

▪️ ก.

 • การจัดประชุม
 • การอบรม
 • สัมมนา
 • จัดนิทรรศการ
 • ห้องประชุม
 • ศูนย์ประชุม
 • ศูนย์แสดงสินค้า
 • งานพิธี
 • การจัดเลี้ยง
 • แสดงสินค้า
 • นาฏศิลป์
 • คอนเสิร์ต
 • กิจกรรมต่างๆที่จัดในโรงแรม
 • โรงมหรสพ
 • โรงหนัง
  (ประชุม อบรม สัมมนา : 4 ตร.ม./คน)
  (จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งกีฬา : ระยะนั่ง-ยืน 1 เมตร)
  (งานดนตรี คอนเสิร์ต : ลดความหนาแน่น : 5 ตร.ม./คน)

▪️ ข.

 • ภัตตาคาร
 • สวนอาหาร
 • ศูนย์อาหาร
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • สถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย และได้รับการผ่อนคลายก่อนหน้านี้
  (จำหน่ายและนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้)
  (สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ยังไม่เปิด)

▪️ ค.

 • ศูนย์เด็กเล็ก
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก
 • ศูนย์เด็กพิเศษ
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • สถานสงเคราะห์
  (เด็กเล็ก แบ่งกลุ่ม : 2 ตร.ม./คน)
  (ผู้สูงวัย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และจุดคัดกรอง)

▪️ ง.

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • อุทยานวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
  (กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มกลุ่มเด็ก เข้าชมเป็นรอบ)

▪️ จ.

 • กองถ่ายรายการ ละคร หนัง และวีดีทัศน์
  (กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน)

2.กิจกรรมด้านออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

▪️ ก.

 • การอบตัว
 • อบสมุนไพร
 • อบไอน้ำ
 • สปา
 • นวดแผนไทย
 • ออนเซ็น
  (เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดียว)
  (ห้องรวม ควบคุมจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ : 5 ตร.ม. / คน)
  (อาบอบนวด ยังไม่เปิด)

▪️ ข.

 • ออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ
 • ลานกิจกรรม
 • พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
 • ลานกีฬากลางแจ้ง
  (จำกัดรวมกลุ่ม : 5 ตร.ม./คน รวมไม่เกิน 50 คน)

▪️ ค.

 • สวนน้ำ
 • สนามเด็กเล็ก
 • สวนสนุก
  (บ้านบอล บ้านลม ยังเปิดไม่ได้ เพราะมีพื้นผิวสัมผัสมาก เสี่ยงติดเชื้อ)
  (สวนน้ำ : 4 ตร.ม. ต่อ ผู้ใช้บริการ 1 คน)

▪️ ง.

 • สนามกีฬา
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • ลานเล่นกีฬา
 • การเรียนการสอน ประเภทกีฬา
 • จัดแข่งขันได้ ถ่ายทอดสดได้ “แต่ต้องไม่มีผู้ชม”
 • ต้องดำเนินตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด

▪️ จ.

 • ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ “ที่ได้รับอนุญาต”
  (ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์)
  (ร้านเกมส์ ข้างนอกยังไม่ได้)
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4ยกเลิกเคอร์ฟิวศบค.

Share

Related posts