วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า สำหรับบุคคลทั่วไป ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เราควรจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัย

ถ้าต้องออกไปทำกิจกรรมเจอกับคนหมู่มาก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล “ไวรัสโคโรน่า”

หากต้องออกไปทำกิจกรรมพบเจอกับคนหมู่มากในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ไปงานสัมนา, ไปงานแต่ง, ไปชุมนุม, ไปงานคอนเสริ์ต ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) ฯล ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้..

  1. ถ้าป่วย แม้จะมีอาการไม่มาก ไม่ควรออกไปร่วมกิจกรรม
  2. คนที่ไปให้ใส่หน้ากากอนามัยและพกแอลกอฮอล์เจลไปล้างมือ
  3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ, หลอด, ช้อน, ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
  4. อย่าอยู่ในที่แออัด อย่าอยู่ใกล้ผู้มีอาการเสี่ยง
  5. พบเห็นใครมีอาการน่าสงสัย ไอ จาม ผิดปกติ บอกเจ้าหน้าที่ทันที
วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา

Share

Related posts