วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ในกรณีที่นักเรียน-นักศึกษา หรือบุคลากร เดินทางกลับมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า แนะนำวิธีป้องกันสำหรับ นักเรียนนักศึกษา คนในครอบครัว และสถานศึกษา ควรปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้าง? เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อโรคนี้

สิ่งที่นักเรียน-นักศึกษาต้องปฏิบัติ

 1. นักเรียน/นักศึกษา ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
 2. แยกห้องนอน ห้องน้ำ แยกของใช้ไม่ปะปนกับคนอื่นในบ้าน
 3. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
 4. สังเกตอาการของตนเอง วัดไข้ทุกวัน งดออกไปที่สาธารณะ หรือที่ที่มีคนอยู่เยอะ ๆ
 5. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น มีไข้ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น ร่วมกับไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก (อย่าหลอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไร)
  ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที และสำคัญมากต้องแจ้งประวัติการเดินทางให้หมอทราบด้วย! หรือ โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ก็ได้

สิ่งที่ผู้ร่วมอาศัยต้องปฏิบัติ

 1. ทุกคนในบ้านล้างมือบ่อย ๆ ใช้สบู่ล้างอย่างน้อย 20 วินาที ถ้าไม่มีใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70% ก็ได้
 2. สังเกตอาการของนักเรียน 14 วัน แต่อย่าอยู่ใกล้ชิดมากไป (ในระยะ 1-2 เมตร)
 3. นอนแยกห้อง ไม่ใช้ของร่วมกัน อาหารอาจทานด้วยกันได้นะ แต่ต้องใช้ช้อนกลางเท่านั้น! (แต่แยกกันทานเปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยมีมากกว่า)
 4. ทำความสะอาดที่พักและของใช้ของนักเรียน-นักศึกษา ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
 5. เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ซักด้วยผงซักฟอก ด้วยน้ำร้อน 60-90 C
 6. ถ้ามีแม่บ้านมาทำความสะอาด ให้เขาใส่ชุดป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตากันแดด ถุงมือยาว รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อนพลาสติก

สิ่งที่สถานศึกษาควรปฏิบัติ

 1. มีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าหอพักหรืออาคารทุกวัน เช่น วัดไข้, สังเกตอาการ จุดตรวจคัดกรองควรเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และมีป้ายบอกชัดเจน
 2. อุปกรณ์การตรวจ การป้องกันต้องพร้อม! เช่น หน้ากากอนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ เป็นต้น ถ้าใครมีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัย และพาไปในสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อแยกตัวได้ทันที!
 3. จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ในจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ สำหรับทุกคนในสถานศึกษา
 4. เตรียมความพร้อมคอร์สการเรียนได้จากที่บ้านให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น online course เป็นต้น
 5. มีป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในภาษาต่างๆ หากมีนักศึกษาหลายเชื้อชาติ
ไวรัสโคโรน่า

Share

Related posts