ร้านนวดเพื่อสุขภาพ พร้อมเปิด หลังมีมาตรการผ่อนปรนในเฟสที่ 3

มาตรการผ่อนปรนเฟสที่ 3 ร้านนวด

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้ ศบค. มีมาตรการผ่อนปรนกิจการ -กิจกรรม ในเฟสที่ 3
  • โดยที่ร้านนวดแผนไทย/สปา เปิดให้บริการได้ แต่ต้องให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจำกัดจำนวนคน
  • ร้านนวดต่างๆ เตรียมความพร้อม ก่อนกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง

หลังที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 หรือ ศบค. มีมาตรการผ่อนปรนกิจการ -กิจกรรม ในเฟสที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ โดยที่ร้านนวดแผนไทย/สปา เป็นอีกหนึ่งกิจการที่สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องให้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจำกัดจำนวนคน (งดอบตัว/อบสมุนไพร/อบไอน้ำ) และต้องไม่ใช่บริการที่มีการสัมผัสใบหน้า ซึ่งมาตรการผ่อนปรนในเฟสที่ 3 นี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป

วันนี้ (30 พ.ค.63) เจ้าของร้านนวดแผนไทย ชีวกายา นวดเพื่อสุขภาพ ทำการเตรียมตัวกลับมาเปิดร้านให้บริการอีกครั้ง หลังจากหยุดไปร่วม 3 เดือน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ้าปูใหม่ และเพิ่มม่านพลาสติกใสกั้นระหว่างเตียง พร้อมทั้งม่านใสที่ใช้วางกั้นระหว่างหมอนวด และลูกค้า พร้อมการจัดที่ให้บริการแบบเตียงเว้นเตียง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และหมอนวด

โดยก่อนเข้ารับบริการจะมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิของลูกค้า และมีสมุดลงประวัติการมาใช้บริการเพื่อการติดต่อกลับหากเกิดปัญหาขึ้น

มาตรการผ่อนปรนเฟสที่ 3ร้านนวด

Share

Related posts