รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคเหนือ

รายชื่อร้านธงฟ้าในจังหวัดเขตภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยการจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น!

ร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในภาคเหนือ

จังหวัดในเขตภาคเหนือ ที่มีร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ได้แก่ จังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง ,ลำพูน, เลย, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี

จ. เชียงราย

 • บจก.ธนพิริยะ – เมืองเชียงราย
 • ศรีเพียรพาณิชย์ – เวียงชัย
 • ปัญเจริญการค้า – เชียงของ
 • บจก.ธนพิริยะ – เทิง
 • บจก.ธนพิริยะ – พาน
 • ร้านต่ายคอสเมติก – ป่าแดด
 • บจก.ธนพิริยะ – แม่จัน
 • บจก.ธนพิริยะ – เชียงแสน
 • บจก.ธนพิริยะ – แม่สาย
 • บริษัทแอมเมอร์ สตาร์จากัด – แม่สรวย
 • ธนพิริยะ – เวียงป่าเป้า
 • ประสิทธิ์การค้า – พญาเม็งราย
 • อัมพรเภสัช – เวียงแก่น
 • ร้านทูลการค้า – แม่ฟ้าหลวง
 • นัมเบอร์วัน – แม่ลาว
 • ร้านรุ่งทรัพย์สังฆภัณฑ์ – เวียงเชียงรุ้ง
 • หจก.กาวิละ – ดอยหลวง
 • หจก.กาไลทิพ2 009 – ขุนตาล
 • เคนโมบาย – แม่สรวย
 • เช้คพ้อยต์ – เชียงแสน
 • คูณทรัพย์ซุปเปอร์ – เทิง
 • จุฑามาศ – เมืองเชียงราย
 • ชาญไชยการเกษตร – ดอยหลวง
 • บจก.เจ้เข่ง – พาน
 • บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ(1993) จากัด – เมืองเชียงราย
 • บริษัท ธวานิช จากัด – พาน
 • บ้วนเฮงคอสเมติกส์ – เวียงป่าเป้า
 • รัตตินันท์พาณิชย์ – เมืองเชียงราย
 • ร้านถูกใจ – เวียงเชียงรุ้ง
 • ลุงเพชร – เมืองเชียงราย
 • หจก.เชียงรายเทคโนคอม – เมืองเชียงราย
 • หจก.ฉิมพลีมาร์ท – เวียงป่าเป้า
 • เภสัชใกล้บ้านิ – ป่าแดด
 • คลังยาเภสัช – เมืองเชียงราย

จ. เชียงใหม่

 • วิสาหกิจชุมชนตาบลข่วงเปา – จอมทอง
 • นฤมล – จอมทอง
 • ร้ายไชยาเจริญกิจ – เชียงดาว
 • ร้านน้องการ์ตูน – เชียงดาว
 • น้าเย็นพาณิชย์ – ไชยปราการ
 • เจ้หมวยไชยปราการ – ไชยปราการ
 • มินิมาร์ทบิ๊กบอส – ดอยเต่า
 • ศิริลักษณ์ – ดอยสะเก็ด
 • น้องต่ายข้าวสาร – ดอยสะเก็ด
 • ทรัพย์ไชยวงค์เภสัช – ดอยหล่อ
 • จิณณวัตร – ดอยหล่อ
 • ปันยาเภสัช – ฝาง
 • ทิพย์เสถียรมินิมาร์ท – ฝาง
 • ทรัพย์งามการค้า – ฝาง
 • โชคทวีเภสัช – ฝาง
 • พิมพ์พร – พร้าว
 • ผู้หญิงคอสเมติกส์ – พร้าว
 • อีซี่มาร์ท – เมือง
 • อร จรูญศรี – เมือง
 • อภิชาติธงฟ้า – เมือง
 • หจก.จงกาไร – เมือง
 • ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต – เมือง
 • ร้านสหกรณ์ มช. – เมือง
 • ร้านวิรงรอง – เมือง
 • ภคมนช็อป – เมือง
 • ชาลีการค้า – แม่แจ่ม
 • ฮันนี่ช็อป – แม่แตง
 • หจก.ดีดีเพิ่มพูนทรัพย์ – แม่แตง
 • พัชรากร ดวงเกิด – แม่แตง
 • น้องณดา – แม่แตง
 • ร้านชวนบริการ – แม่ริม
 • ร้านเจ้านาง – แม่ริม
 • ทีแอนด์ที – แม่ริม
 • จิราภรพาณิชย์ – แม่วาง
 • อัมพรรณ – แม่ออน
 • ร้านค้าชุมชนเพื่อการเกษตร – แม่ออน
 • ร้านพิชัยมะณีโชติ – แม่อาย
 • ผ่องพันธ์ – แม่อาย
 • แอ้น แอ่น ไอซ์ – สะเมิง
 • สุนันการค้า – สะเมิง
 • เหนือธามต์พอยท์ – สันกาแพง
 • หจก.ช.เจริญพาณิชย์ – สันกาแพง
 • ร้านแสนสุข – สันกาแพง
 • เอนกการค้า – สันทราย
 • อนันต์การค้า – สันทราย
 • วรศิลป์ – สันป่าตอง
 • รุ่งนภา(รถเร่) – สันป่าตอง
 • ร้านรักสารภี – สารภี
 • พิศกมล – สารภี
 • ผู้พันมินิมาร์ท – สารภี
 • สามยายซะป๊ะ – หางดง
 • ยายสุข – หางดง
 • วังลุงมินิมาร์ท – ฮอด
 • ร้านตุ๊กตา 2 – ฮอด
 • เปมิกา – ฮอด
 • นงลักษณ์สอนธิ – ฮอด

จ. กำแพงเพชร

 • บริษัท นิคส์แลนค์เทรดดิ้ง จำกัด – เมืองกำแพงเพชร
 • รณชัยการเกษตร – พรานกระต่าย
 • หจก.ชัยมงคลเภสัช – ขาณุวรลักษบุรี
 • บริษัท แสงฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด – ปางศิลาทอง
 • รุ่งเรืองกิจ – ลานกระบือ
 • หจก.บอสซุปเปอร์ถูก (คลองลาน) – คลองลาน
 • ร้านเวิลด์เทรด มินิมาร์ท – บึงสามัคคี
 • จาปาทอง – ไทรงาม
 • ส.สิทธิชัย – คลองขลุง
 • ฐิติพร – ทรายทองวัฒนา
 • ขวัญอนัน – โกสัมพีนคร
 • ร้านเจี๊ยบ – โกสัมพีนคร
 • เจี๊ยบ – โกสัมพีนคร
 • ชวนชมเภสัช – ทรายทองวัฒนา

จ. ตาก

 • หมอยา (แม่จะเรา) แม่ระมาด
 • หจก.ชัยพร เอี้ยวฮวด 1992 (เอเซเว่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมืองตาก
 • บริษัท มุกดา มาร์เก็ต จากัด แม่สอด
 • สุนีย์ อุ้มผาง
 • ซุปเปอร์มอลล์ สามเงา
 • ร้านอุบล บ้านตาก
 • เอส ซีเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป ท่าสองยาง
 • อดิศักดิ์ ฟักแฟง วังเจ้า
 • สหฟู๊ด ควีณสโตร์ พบพระ
 • บจก.เทพธัญญะ เมืองนครสวรรค์
 • ชัยสมบูรณ์โอสถ โกรกพระ
 • เก้าเลี้ยว ซุปเปอร์มาร์เก็ต เก้าเลี้ยว
 • มา มาร์ท ลาดยาว
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด หนองบัว
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ชุมตาบง

จ. นครสวรรค์

 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ชุมแสง
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ตากฟ้า
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ตาคลี
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ท่าตะโก
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด บรรพตพิสัย
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด พยุหะคีรี
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด แม่วงก์
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ไพศาลี
 • เจ๊เจี๋ยบเฟอร์นิเจอร์ แม่เปิน

จ. น่าน

 • บริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท จากัด เมืองน่าน
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอสพีการค้า 2018 แม่จริม
 • หจก.ชบา ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านหลวง
 • สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด นาน้อย
 • หจก.ลัคกี้ซุปเปอร์สโตร์ ปัว
 • เกรทวัน ท่าวังผา
 • รัตติกรณ์ เวียงสา
 • สิริรัตน์ปัญญาภู ทุ่งช้าง
 • บริษัทแสงทองโอสถ จากัด เชียงกลาง
 • ห้างหุ้นส่วนจากัดพูนสุขมินิมาร์ท นาหมื่น
 • บัวบานการค้า สันติสุข
 • ประเสริฐ โนใจ บ่อเกลือ
 • สองแควมินิมาร์ท สองแคว
 • เอมอร ภูเพียง
 • อาไพ เฉลิมพระเกียรติ

จ. พะเยา

 • ห้างไพบูลย์เภสัช เมืองพะเยา
 • ร้านยาเชียงคาเภสัช เชียงคา
 • เทอดเกียรติเภสัช ดอกคาใต้
 • ยาเภสัชกร จุน
 • ศรีรุ่งเรืองเภสัช2 แม่ใจ
 • ภูซางฟาร์มาซี ภูซาง
 • เจริญเภสัช ปง
 • ร้านยาเภสัช เชียงม่วน
 • ธิพยาเภสัช ภูกามยาว

จ. พิจิตร

 • ร้านขายถูก ซุปเปอร์มาร์ท สาขา 2 บางมูลนาก
 • โสภณโอสถ สามง่าม
 • เมฆ ดงเจริญ
 • บริษัท สหแสงชัยมาร์เกตติ้ง จากัด สานักงานใหญ่อาเภอเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร
 • ขายถูกซุปเปอร์มาร์ท โพทะเล
 • สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จากัด ตะพานหิน
 • เจ๊แอ็ดสปีดยนต์ ทับคล้อ
 • ระเบียบธุรกิจเกษตร โพธิ์ประทับช้าง
 • นาโน สากเหล็ก
 • บางลายโอสถ บึงนาราง
 • บิ๊กส์แชมป์พาณิชย์ วชิรบารมี
 • วงษ์สง่า มินิมาร์ท – วังทรายพูน

จ. พิษณุโลก

 • บจ.อีคอนแวร์เฮาส์ เมืองพิษณุโลก
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด แม็คมาร์ท 2 ชาติตระการ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์อาพา (คาร์แคร์) บางระกา
 • รวมทองพานิช บางกระทุ่ม
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 42 (ตลาดพรหมพิราม) พรหมพิราม
 • สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง เนินมะปราง
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 5 (ตลาดวังทอง) วังทอง
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 15 (วัดโบสถ์) วัดโบสถ์
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 29 (นครไทย) นครไทย
 • บจ.ท็อปแลนด์อาเขต เมืองพิษณุโลก

จ. เพชรบูรณ์

 • บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จากัด หล่มสัก
 • บริษัท เอส อาร์ซุปเปอร์มาร์ท จากัด (สาขา 6) บึงสามพัน
 • นิวตั้นมารวย น้าหนาว
 • บริษัท เอส อาร์ซุปเปอร์มาร์ท จากัด (สาขา 4) เมืองเพชรบูรณ์
 • ฮั่วเพ้ง ชนแดน
 • บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จากัด วังโป่ง
 • รุ่งอรุณ เขาค้อ
 • บริษัท ชัยยูโร จากัด หล่มเก่า
 • ธ.พัฒนมาร์ท จากัด (สาขาที่1 ศรีเทพ) ศรีเทพ
 • ธ.พัฒนมาร์ท จากัด (สาขาที่5 วิเชียรบุรี) วิเชียรบุรี
 • ชิมโก้ 2000 หนองไผ่

จ.แพร่

 • บริษัทสมวัสดิ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์จากัด เมืองแพร่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัดเจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด เด่นชัย
 • ร้านบูมแอนด์บอยมินิมาร์ท หนองม่วงไข่
 • นายอิศรานุวัฒน์เงินดวง สูงเม่น
 • พงศ์สุขรัตน์ วังชิ้น
 • นายวัชระพงศ์วิยะ ร้องกวาง
 • ายรังสรร กล่อมดวงอินทร์ สอง
 • นาตุ้มสโตร์ ลอง
 • บริษัท ธีระเภสัช 59 จากัด เมืองแพร่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิมเจริญ ลอง

จ.แม่ฮ่องสอน

 • ห้างหุ้นส่วนจากัด กาดคาพลาซ่า เมืองแม่ฮ่องสอน
 • ร้านอนุชิตเครื่องครัว ขุนยวม
 • ปายโอสถ ปาย
 • ออมสินเภสัช แม่สะเรียง
 • แสงเพชร แม่ลาน้อย
 • ลุงนัก สบเมย
 • อาภา ปางมะผ้า
 • สุภัทชาเภสัช เมืองแม่ฮ่องสอน

จ. ลำปาง

 • บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด เมืองลาปาง
 • ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมืองลาปาง
 • ช.เวชภัณฑ์ เกาะคา
 • แป๋วกิ๊ฟช๊อป เกาะคา
 • นานาช้อป งาว
 • ดีดีกิ๊ฟบูติค งาว
 • บ้วนเฮงคอสเมติกส์ งาว
 • เต็งไตรรัตน์โอสถ แจ้ห่ม
 • อณัญญาพานิช แจ้ห่ม
 • ชินฟินน์ เถิน
 • เฉลิมพล ดีถาวงศ์ เถิน
 • บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด เมือง
 • ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมือง
 • ร้านยาเล็ก เล็ก เมือง
 • ศาลายา เมือง
 • ธัญชนกการค้า เมืองปาน
 • วิรัช การค้า แม่ทะ
 • สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จากัด แม่พริก
 • ร้านคุณสุรีย์ แม่เมาะ
 • แม่วังการเกษตร วังเหนือ
 • รุ่งแสงมินิมาร์ท สบปราบ
 • สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต สบปราบ
 • สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จากัด เสริมงาม
 • อุบลศรี เสริมงาม
 • เภสัชชุมชน ห้างฉัตร
 • สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร ห้างฉัตร

จ. ลำพูน

 • ร้านศิริรัตน์การค้า เวียงหนองล่อง
 • นิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
 • ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาช็อปปิ้งมอลล์ลาพูน เมืองลาพูน
 • ร้านสุรินทร์ซุปเปอร์สโตร์ ป่าซาง
 • ร้านเอ้คอสเมติคส์ บ้านโฮ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยพรพาณิชย์ลาพูน แม่ทา
 • ร้านบ้านธิสโตร์ บ้านธิ
 • ร้านนิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
 • ร้านใหม่พาณิชย์ ทุ่งหัวช้าง
 • ทุ่งหัวช้าง ลี้

จ. เลย

 • หจก. ส ทวีภัณฑ์สโตร์สาขา6 เมืองเลย
 • หจก.168 การเกษตร นาด้วง
 • เศรษฐีอี่หลี เชียงคาน
 • ร้านแต่งสวย ปากชม
 • สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท ด่านซ้าย
 • ราชเจริญมินิมาร์ท นาแห้ว
 • ภูมณี2008 ภูเรือ
 • รวมมิตร ท่าลี่
 • หจก. บิ๊กกิม วังสะพุง
 • ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ต ภูกระดึง
 • กองทุนหมู่บ้านศรีอุบล ภูหลวง
 • ร้านฮ่องเต้พาณิช ผาขาว
 • ร้านฐิติชญาการค้า เอราวัณ
 • หจก.โชควรรธนะ หนองหิน

จ. สุโขทัย

 • บริษัท เอ็มเอ็มสุโขทัยเอ็นเตอร์ไพร้ส ศรีสาโรง
 • ยุติธรรมเภสัชมินิมาร์ท ศรีสัชนาลัย
 • สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานีจากัด เมืองสุโขทัย
 • ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต กงไกรลาศ
 • บริษัททีมาร์เกตติ้งอินเตอร์เทรดจากัด คีรีมาศ
 • เจพีช็อป บ้านด่านลานหอย
 • ไอมาร์ท สวรรคโลก
 • สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จากัด ศรีนคร
 • ธารามินิมาร์ท ทุ่งเสลี่ยม

จ. อุตรดิตถ์

 • หจก.จิตนาพันธ์ุ(บิ๊กเจ ซุปเปอร์สโตร์) เมืองอุตรดิตถ์
 • โกดังเหรียญทอง ท่าปลา
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด สาขาสานักงานใหญ่ ลับแล
 • สายฝนมีเงินการค้า บ้านโคก
 • โฮมวัสดุน้าปาด น้าปาด
 • สุวิตรีการค้า (ป้าสาย) ทองแสนขัน
 • BD shop พิชัย
 • แม่กาญจนาเซเว่น ฟากท่า
 • เลมอนมินิมาร์ท ตรอน
 • บริษัท ทีทีบิซซิเนส แมเนจเมนท์จากัด(TT supermarket) เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุทัยธานี

 • สหกรีน 2005 เมืองอุทัยธานี
 • เอฟกะบอล หนองฉาง
 • พงศธรพานิช ห้วยคต
 • ตึกเขียวประดู่ยืน ลานสัก
 • บ.ธวัชชัยเอนเตอร์ไพรส์จากัด บ้านไร่
 • เจ มาร์ท ทัพทัน
 • กลายสุข หนองขาหย่าง
 • ฮวดการค้า (น้องตา) สว่างอารมณ์
 • เภสัชกรกมล ทัพทัน
ธงฟ้าราคาประหยัดภาคเหนือหน้ากากอนามัยไวรัสโคโรน่า

Share

Related posts