รวมคำศัพท์เกี่ยวกับ โควิด-19 เพื่อการอัปเดตข่าวสารอย่างเข้าใจ

คำศัพท์อังกฤษ ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าวการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ทุกคนบนโลกต้องติดตามเพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องระวัง เพื่อให้เข้าใจข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ Mthai ขอนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้ทุกคนได้อัปเดตกัน

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับ โควิด-19

Covid-19 (โควิด-19)/ Coronavirus คือชื่อของไวรัส

 • CO ย่อมาจากคำว่า Corona
 • VI ย่อมาจากคำว่า Virus
 • D ย่อมาจากคำว่า Disease
 • 19 ย่อมาจากคำว่า 2019 (ปีที่ไวรัสระบาด)

สำหรับชื่อของ “ Covid-19” หรือ “coronavirus disease starting in 2019” ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

WHO

 • องค์การอนามัยโลก WHO ย่อมาจาก World Health Organization ตัวย่อ WHO) หมายถึง องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 จุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก

CDC

 • CDC ย่อมาจาก Centers for Disease Control and Prevention หมายถึง ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

PUI

 • PUI ย่อมาจาก Patients under investigated หมายถึง ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เสี่ยง มีอาการ เป็นไข้ ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ไอแห้ง หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น

Close contact

 • หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น คนในออฟฟิศ คนที่ไปเที่ยวสถานที่เดียวกัน เป็นต้น

High Risk Contact

 • หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูงกว่า Close contact เช่น คนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน

Super Spreader

 • ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น

Social Distancing

 • หมายถึง ระยะห่างทางสังคม เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เช่น เพื่อป้องกันโควิด-19 จึงให้ทุกคนอยู่ห่างกัน 2 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย , หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันใกล้ ๆ เป็นต้น

Quarantine

 • หมายถึง การกักตัว เพื่อสังเกตอาการและลดการแพร่เชื้อ

Home Quarantine

 • กักตัวเองที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการและลดการแพร่เชื้อ

Self quarantine

 • หมายถึง มาตรการควบคุมโรค ให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส

Cohort Ward

 • หมายถึง ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม

Isolation

 • หมายถึง การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ

Endemic

 • โรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นประจำ การระบาดอยู่ในวงจำกัดมาก

Sporadic

 • โรคระบาดในชุมชนที่นาน ๆ ครั้งจะระบาด

Outbreak

 • การเกิดขึ้นหรือการปะทุขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง

Epidemic

 • โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย

Pandemic

 • โรคระบาดขนาดใหญ่ /เชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

emerging disease

 • หมายถึง โรคเกิดใหม่

disease

 • หมายถึง โรค

communicable disease

 • โรคติดต่อ

transmission

 • การแพร่เชื้อ

Infection

 • หมายถึง การติดเชื้อ

Droplet Transmission

 • หมายถึง การติดต่อผ่านละอองฝอย เช่น จากการไอ จาม

Airborne Transmission

 • หมายถึง การติดต่อผ่านอากาศ

Work From Home (WHF)

 • หมายถึง การทำงานจากที่บ้าน เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

Fake news

 • หมายถึง ข่าวปลอม หรือข่าวลวง ที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ

Lockdown

 • หมายถึง การปิดประเทศ/ปิดพรมแดน ห้ามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามบุคคลภายนอกประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ
คำศัพท์อังกฤษไวรัสโควิด-19ไวรัสโคโรน่า 2019

Share

Related posts