มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 (ฉบับร่าง)

กทม. จัดแผนการเรียนการสอน 2 รูปแบบ เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

ประเด็นน่าสนใจ

 • ฉบับร่างผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 จะเข้าในที่ประชุม ศบค. วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้
 • หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็จะเริ่มมาตรการ ในวันที่ 15 มิ.ย.63
 • ร้านอาหารให้นั่งดื่มสุราได้ ยังห้ามอยู่ คือ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

วันนี้ (10 มิ.ย.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงถึงการหารือถึงฉบับร่างผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ในการประชุม ศบค. วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็จะเริ่มมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 ในวันที่ 15 มิ.ย.63

สำหรับฉบับร่างของมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4 มีดังนี้

1.การใช้อาคารสถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ / ลดเวลา ปรับเวลาเรียน สลับวันเรียน และเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ระบบออนไลน์

 • โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา
 • ฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตร
 • ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
 • ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ตร.ม./คน (ห้องปรับอากาศ)

2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจำหน่ายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม

“ขายสุรานั่งดื่มได้” งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น คนเชียร์เบียร์
(ยังห้ามอยู่ คือ ผับ บาร์ คาราโอเกะ)

 • ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มทั่วไป
 • ลดเสียงดัง
 • ลดเวลาทำกิจกรรม
 • Buffet งดดักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และใช้ภาชนะ อุปกรณ์ร่วมกัน

ข. ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน

 • แบ่งกลุ่มเด็ก 2 ตร.ม.ต่อคน
 • แยกกลุ่มเด็กตามอายุ
 • ระยะห่างที่นอน จุดรับ-ส่ง นร. มากกว่า 1 เมตร
 • ผู้ดูแลผ่านการอบรมหลักสูตรเด็กปฐมวัยและการป้องกันโรค
 • อาจงดรับ-ส่งเด็กเล็กจากที่บ้าน
 • จำนวนผู้ดูแลตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เฝ้าระวัง ติดตามอาการป่วยของเด็กที่บ้าน
 • ผู้ปกครองผู้ดูแล ผู้ประกอบการ สวมหน้ากาก

ค. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงหนัง สถานที่ราชการจัดประชุม อบรม สัมมนา

 • ประชุม อบรม สัมมนา (คิดเกณฑ์ 4 ตร.ม.ต่อคน)
 • จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬาไม่มีคนดู (ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 เมตร)
 • งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต (ต้องมีระเบียบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม.ต่อคน)
 • งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เว้นระยะห่าง
 • เหลื่อมเวลาเปิด-ปิด ลดความแออัด ขนส่งสาธารณะ

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง

 • กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก
 • เข้าชมเป็นรอบ
 • งดใช้เสียง
 • จัดเข้าชมเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน

จ. ขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน

 • อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง
 • โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน

3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

ก. กองถ่าย ถ่ายหนัง ละคร รายการ

 • กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน
 • มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากาก
 • พื้นที่ 10 ตร.ม./คน
 • ส่วนงานห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 • จัดอาหาร เครื่องดื่มส่วนบุคคล

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม (กิจการ อาบอบนวด ยังไม่เปิด)

 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม.ต่อคน
 • จำกัดเวลา 2 ชม./คน

ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ

 • สวนน้ำ สระว่ายสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม.ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
 • งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล
 • จำกัดเวลา 2 ชม./คน
 • 8 ตร.ม./คน (สวนน้ำ สระน้ำ)

ง. สนามกีฬา ประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย

 • กีฬาตามกติกาสากล
 • เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน
 • จัดการแข่งขัน (โดยไม่มีผู้ชม) ถ่ายทอดสดได้ และไม่มีกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วย เช่น ส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./คน
 • ลงทะเบียน หรือ ลงผ่าน แอพฯ ไทยชนะ ควบคุมเข้า-ออก

จ. สวนสาธารณะ ลานกีฬา

 • เต้นแอโรบิคได้
 • จัดรวมกลุ่มคิดเกณฑ์ มากกว่า 5 ตร.ม.ต่อคน รวมกันไม่เกิน 50 คน
 • ลงทะเบียน หรือ ลงผ่าน แอพฯ ไทยชนะ ควบคุมเข้า-ออก.

ฉ. ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สวนสนุก (ร้านเกมส์ ข้างนอกยังเปิดไม่ได้)

 • จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./คน

มาตรการหลัก

 • ทำความสะอาดพื้นผิว และห้องน้ำ ก่อน-หลัง กิจกรรม
 • กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 • ทำความสะอาดพื้นที่บริการ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากาก
 • นั่ง ยืน โต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • ลงทะเบียน หรือ ลงผ่าน แอพฯ ไทยชนะ ควบคุมเข้า-ออก
 • จุดบริการล้างมือ
 • มีระบบจัดคิวตามรอบ

มาตรการรอง

 • รายงานหน่วยงาน กรณีพบ PUI ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผ่านอบรม
 • ทำความสะอาดภายในห้อง ภายในอาคาร อย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามขีดความสามารถ
 • ที่นั่งเว้นระยะห่าง
 • เจ้าหน้าที่บริการ สวมหน้ากาก

“อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ยกเลิก หรือ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคณะศบค.ชุดใหญ่ อีกครั้ง”

Share

Related posts