ฟูจิฟิล์มสร้างมิติใหม่พัฒนาเครื่องมือแพทย์พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ภายใต้แคมเปญ Never Stop

ปัจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวและหันมาสนใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยตื่นตัวกับโรคภัยไข้เจ็บ หันมาตรวจเช็คร่างกาย เห็นได้จากโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการให้บริการ ที่สะดวกและรวดเร็วในการรักษา พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น  ทำให้วงการแพทย์มีศักยภาพพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย

ก้าวหน้าด้วย AI ในเครื่องมือแพทย์

ฟูจิฟิล์ม ผู้นำทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ มีความมุ่งมั่นและศึกษาลงทุนวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้แคมเปญ Never Stop (Improving The Future) โดยฟูจิฟิล์มได้มีวิสัยทัศน์ มองอนาคตในยุคดิจิตอลในวงการแพทย์  เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทช่วยให้วิทยาการทางการแพทย์พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันฟูจิฟิล์มได้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ในเครื่องมือแพทย์ของฟูจิฟิล์มให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยได้นำเอาองค์ความรู้ของฟูจิฟิล์ม และองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบ AI และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค พร้อมจุดที่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรค และสามารถแสดงผลทางหน้าจอ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มได้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy,  เครื่องตรวจเต้านม Mammography, ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ Synapse, เครื่องอัลตราซาวนด์, เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด รวมถึงสินค้าในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมของร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำมากกว่า 100 แห่งในประเทศไทย

ฟูจิฟิล์มไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “NEVER STOP” (Improving The Future) จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์มีวิวัฒนาการอย่างสูง  ทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและช่วยประหยัดเวลา   ฟูจิฟิล์มในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์หวังว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถตอบโจทย์ยกระดับการรักษาในปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยต่อไป 

AINever Stop

Share

Related posts