พยากรณ์อากาศ 18 เม.ย. 2563

พยากรณ์อากาศ

ประเด็นน่าสนใจ

 • บริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศร้อน-ร้อนจัดใน
 • ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณ
 • ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่
 • ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้น ด้วย

ภาคเหนือ

 • อากาศร้อน – ร้อนจัดหลายพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคอีสาน

 • อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม

ภาคตะวันออก

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

กรุงเทพและปริมณฑล

 • อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่
พยากรณ์อากาศ

Share

Related posts