พยากรณ์อากาศ – 17 เม.ย. 2563

พยากรณ์อากาศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน และร้อนจัดหลายพื้นที่
  • ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  • ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
  • ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะนี้ด้วย

ภาคเหนือ

  • อากาศร้อน และร้อนจัดหลายพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร

ภาคอีสาน

  • อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคกลาง

  • อากาศร้อนถึงอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม

ภาคตะวันออก

  • อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้

  • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

กรุงเทพและปริมณฑล

  • อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่
พยากรณ์อากาศ

Share

Related posts