บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนอนุบาลแบบ New Normal

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ปกครองมาส่งบุตร-หลาน ในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์
  • โดยมีมาตรการเข้มข้นในป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
  • ทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่เด็กจะเข้ามาภายในโรงเรียน พร้อมจุดทำความสะอาดที่รองเท้า

วันนี้ (1 ก.ค.63) บรรยากาศผู้ปกครองมาส่งบุตร-หลาน ในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ โดยมีมาตรการเข้มข้นในป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่เด็กจะเข้ามาภายในโรงเรียน พร้อมจุดทำความสะอาดที่รองเท้า มีการลงทะเบียนของผู้ปกครองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งบุตร-หลานภายในโรงเรียน

นางวันเพ็ญ ปานแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนใหม่ ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย โดยภายในห้องเรียนจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของเด็ก และมีการเตรียมเฟสชิลด์ไว้ให้เด็กๆได้สวมใส่อีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ปกครองของเด็กๆ ได้เตรียมกระติกน้ำส่วนตัวของเด็กมาด้วยเพื่อความเป็นส่วนตัว และไม่ใช่แก้วน้ำร่วมกับเพื่อนๆในห้อง แม้กระทั่งบนรถตู้รับส่งนักเรียนก็ได้มีการทำจุด Social distancing ไว้พร้อมทำความสะอาดในทุกครั้งทั้งก่อน และหลังไปรับ-ส่งเด็กนักเรียนอีกด้วย

New Normalเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์

Share

Related posts