นอภ.เชียงใหม่ แจงผู้ว่าฯ ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ รับบริจาคโดยไม่ขออนุญาต

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ ขอรับบริจาคโดยไม่ขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.เรี่ยไร
  • ทางด้าน ผู้ใหญ่ ม.9 บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง​ จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านอาสาดับไฟป่า ยืนยันไม่เคยพบ ‘ฌอน’ และไม่เคยได้รับช่วยเหลือใดๆ

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ของ “ฌอน บูรณะหิรัญ” ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปราดทราบ

ด้านผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง​ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตลอดช่วงที่มีการดับไฟป่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่เคยพบฌอน บูรณะหิรัญ เลย และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ

หากว่าทีมงานของฌอนมาจริง ทางหมู่บ้านจะมีการจดบันทึกและถ่ายภาพเอาไว้หมด แต่จากการสืบค้นไม่มีเลย โดยส่วนตัวไม่เคยรู้จักฌอน บูรณะหิรัญ ว่าเป็นใครทำอะไร พึ่งมารู้จักในช่วงนี้ที่มีข่าวว่ามีการมาช่วยเหลือทีมดับไฟป่า

ฌอน บูรณะหิรัญบริจาคช่วยดับไฟป่าไฟป่าดอยสุเทพ

Share

Related posts