ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาท

ประชุมสภา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้เป็นการประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วันที่ 4
  • ที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ
  • ขั้นตอนต่อไป จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

วันนี้ (31 พ.ค.) ที่ประชุมสุริยัน สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา (เกียกกาย) มีการประชุมมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 1.พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท 2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs วงเงิน 5 แสนล้านบาท 3.พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยผลการลงมติ พ.ร.ก. 3 ฉบับ ดังนี้

1.พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง

2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs เห็นชอบ 275 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง

3.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นชอบ 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง

ทั้งนี้เมื่อมีมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

ประชุมสภาพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ

Share

Related posts