ฉบับร่าง มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 [ผับ บาร์ คาราโอเกะ]

ผับ บาร์ คาราโอเกะ มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

ประเด็นน่าสนใจ

 • มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 (ฉบับร่าง) กิจการ/กิจกรรม ที่สามารถจัดได้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต และ อาบอบนวด โรงน้ำชา
 • โดยมีกฎข้อบังคับที่ต้องกระทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • ทั้งนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา และบังคับใช้ 1 ก.ค.63 ต่อไป

วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน และร่างการผ่อนคลายมาตรการกิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผัน ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 • จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อนุญาตให้ขายในเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.
 • มีการแสดงดนตรี บันเทิง เต้นรำ ฉายภาพวีดิทัศน์ในคาราโอเกะ
 • เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 น.
 • มีระยะยืน-นั่ง 1 เมตร
 • จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า 4 ตร.ม./คน
 • ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น
 • พนักงานต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • บริการจุดล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัส
 • ระยะห่างโต๊ะมากกว่า 2 เมตร หรือ มีฉากกั้นสูงมากกว่า 1.50 เมตร
 • ภายในร้านมีระบบระบายอากาศได้ดี
 • มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะบุคคล
 • ทุกคนต้องลงทะเบียน เข้า-ออก สถานที่ผ่านแอปฯ ไทยชนะ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการฯก่อนใช้บริการทุกราย
 • พัฒนานวัตกรรม ลงทะบียนจองคิวรูปแบบใหม่ เช่น จองคิวออนไลน์

ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

 • เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น.
 • อายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น. วันหยุด 10.00-22.00 น.
 • อายุมากกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • มีจุดบริการล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา ผิวสัมผัสบ่อยๆ
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ตร.ม/คน
 • มีการเว้นระยะนั่ง ยืน เดิน มากกว่า 1 เมตร และจำกัดเวลาการให้บริการในระบบรอบละ 2 ชั่วโมง หยุดพัก 15 นาทีทำความสะอาด ใช้แอพพลิเคชันไทยชนะตรวจการเข้า-ออก
 • มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้านโดยเก็บข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน
 • งดบริการเครื่องดื่มและอาหาร ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม งดกิจกรรมแจกรางวัล

อาบอบนวด โรงน้ำชา

 • ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น ขณะอาบน้ำ
 • มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ
 • เว้นระยะนั่ง ยืน มากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ
 • ควบคุมไม่ให้แออัด และให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย
 • ทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วยแอพฯ ไทยชนะ หรือจดบันทึกรายงานแทนได้
 • มีการตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ ๆ พร้อมกับการเฝ้าระวังโรคอื่น ๆ
 • ดูแลอุณหภูมิร่างกาย ระบบระบายอากาศ
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านเพื่อติดตามกำกับบันทึกข้อมูลในช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน

ผ่อนคลาย ระยะที่ 5 (ฉบับร่าง) ก่อนนำเสนอศบค.ชุดใหญ่ เบื้องต้นเปิดวันที่ 1 ก.ค. 2563

ผับ บาร์ คาราโอเกะมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

Share

Related posts