กองทัพ เลื่อนเกณฑ์ทหาร หนีการระบาดไวรัสโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • เลื่อนเกณฑ์ทหาร จาก 1-12 เม.ย. เป็น 16-26 เม.ย.2563
  • หวังเตรียมความพร้อมหาสถานที่ในช่วง COVID -19 ระบาด
  • สำหรับจำนวนทหารเกณฑ์ที่กองทัพต้องการ อยู่ที่ 97,324 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เพื่อพิจารณาหามาตรการลดกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ หรือการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ว่า

ที่ประชุมได้มีมติเลื่อนวัน-เวลา การเกณฑ์ทหารออกไป เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่มีกำหนดการเกณฑ์ทหาร วันที่ 1-12 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 16-26 เม.ย.2563

ซึ่งสาเหตุของการประกาสเลื่อนวันเกณฑ์ทหารดังกล่าว ก็เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมด ในการใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเพราะเป็นพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทดแทนสถานที่เดิมซึ่งเคยใช้ โรงเรียน วัด และห้องประชุมเป็นสถานที่ตรวจเลือก

รวมถึงการจัดบุคลากรในคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งจากฝ่ายทหาร สัสดี และแพทย์ทหาร ให้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มเติมนี้ต้องขอรับการสนับสนุนแพทย์เพิ่มเติมนอกโรงพยาบาลทหารนอกจากนี้ ยังได้มีแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องคนผ่อนผันประมาณ 1 แสนคนให้แล้วเสร็จ

โดยผู้ที่ขอผ่อนผันไม่ต้องมาแสดงตน ณ หน่วยตรวจเลือกส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาที่หน่วยมีแค่ผู้ที่ต้องมาเกณฑ์เพียง 350 คนต่อหน่วย/ต่อวันสำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบกให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุด

ขณะเดียวกัน ยังให้ เหล่าทัพประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 1 ปี

โดยกระทรวงกลาโหมจะมอบคะแนนเพิ่มร้อยละ 5 หากสามารถไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารในอนาคตซึ่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้ส่งรายชื่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่ออีก 1 ปีภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้

สำหรับยอดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่เหล่าทัพต้องการในปีนี้จำนวน 97,324 คนซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 4,500 คน เนื่องจากมียอดของทหารที่ยังอยู่ในประจำการเหลื่อมปีมีอยู่จำนวนหนึ่ง

ข้อมูลข่าวจาก Wassana Nanuam

ข่าวสดวันนี้

Share

Related posts