“กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน” เรียกร้องกดดันรัฐบาลให้คืนเงินสมทบชราภาพ

ขอคืนไม่ได้ขอทาน ประกันสังคม เงินสมทบชราภาพ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สมาชิกเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ร่วมทำกิจกรรม “ขอคืนไม่ได้ขอทาน”
  • เพื่อรณรงค์เรียกร้องให้คืนเงินสมทบชราภาพ ร้อยละ 30-50
  • และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์และปัญหาโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

วันนี้ ( 20 มิ.ย. 63 ) ที่ ลานใบบัว บนสกายวอร์ค สี่แยกปทุมวัน สมาชิกเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ร่วมทำกิจกรรม โดยการถอดเสื้อเดินถือแผ่นป้ายข้อความ “ขอคืนไม่ได้ขอทาน” เพื่อรณรงค์เรียกร้องให้คืนเงินสมทบชราภาพ ร้อยละ 30-50 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์และปัญหาโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เริ่มต้นทำกิจกรรมที่สถานีบีทีเอส อโศก จากนั้นจะโดยสารรถไฟฟ้าไปยังสถานีบีทีเอส ศาลาแดง สถานีบีทีเอส หมอชิต และจะกลับมาตั้งขบวนที่บริเวณหน้าศาลเท้าพระพรหม แยกราชประสงค์ เพื่อเดินเท้าต่อไปยังสยาม พร้อมนั่งสมาธิเพื่อแสดงอารยะขัดขืน เป็นรูปแบบการต่อต้านทางการเมืองอย่างสงบเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่

อย่างไรก็ตามเครือข่ายกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานเริ่มทำกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องสิทธิตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน เพื่อให้สังคมรับรู้รับทราบ รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

อีกกว่า 16,000,000 คน ได้รู้จักและหันมาร่วมกันเรียกร้องสิทธิ์เพื่อขอเบิกเงินออมขอฝผู้ประกันตนที่สะสมไว้กับประกันสังคม ออกมาใช้ในสภาวะวิกฤตเช่นปัจจุบัน อนึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานได้มีการทำกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องสิทธิมาแล้วถึง 3 ครั้ง 3 วัน 3 สถานที่ เริ่มจาก 1 พ.ค. ที่สำนักงานประกันสังคม 15 พ.ค. ที่กระทรวงแรงงาน และ 29 พ.ค. ที่สำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา

ขอคืนไม่ได้ขอทานประกันสังคมเงินสมทบชราภาพ

Share

Related posts