กทม.เริ่มก่อสร้าง โครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช-หน้าพระลาน

อุโมงค์ทางเดิน อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช-หน้าพระลาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรุงเทพมหานคร เริ่มก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานของกรุงเทพมหานคร
  • ด้วยวงเงินก่อสร้างรวม 1,125 ล้านบาท
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระแก้ว

วันนี้ ( 19 มิ.ย. 63 ) พื้นที่บริเวณเกาะกลาง ถนนหน้าพระลาน ฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วต่อเนื่องไปถึงท่าช้างวังหลวง เริ่มมีการตัดแต่งกิ่งและอยู่ระว่างถูกล้อมย้าย ต้นมะขามและต้นไม้ใหญ่เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปพักไว้ที่ จ.สระบุรี ในอีกประมาณ 1 เดือนข้างหน้า ตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชและถนนหน้าพระลานของกรุงเทพมหานคร ด้วยวงเงินก่อสร้างรวม 1,125 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้รายละเอียดโครงการดังกล่าวดังกล่าวประกอบด้วย

  1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 จุด วงเงิน 945 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลาน จุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่รวม 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการและอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตร พื้นที่รวม 350 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม กทม.ระบุว่า ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จำเป็นต้องขุดล้อมต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปอนุบาลให้มีรากและทรงพุ่มที่สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนนำกลับมาปลูกบริเวณเดิมเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถปลูกได้

อุโมงค์ทางเดินอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช-หน้าพระลาน

Share

Related posts