กทม. จัดแผนการเรียนการสอน 2 รูปแบบ เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

เปิดเทอม เปิดเทอม 1 ก.ค. แผนการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้ (8 มิ.ย.63) กรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  • จัดเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ
  • มีการจัดกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน / มีการสลับวันเรียน

วานนี้ (8 มิ.ย.63) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่า ในที่ประชุมวันนี้ สำนักการศึกษา ได้รายงานการเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 63

สำนักการศึกษาได้จัดเตรียมแนวทางการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน จะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน และเรียนตามตารางเรียนในชั่วโมงหรือคาบเรียนปกติ ใน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 20 คนโดยประมาณ และให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมทั้งเวลาเรียน ช่วงเวลาพัก และการรับประทานอาหาร

โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียน 401-800 คน )และขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 801-1,500 คน) มีทั้งหมด 233 โรงเรียน จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • รูปแบบที่ 1 แบบสลับวันเรียนทั้งหมด ใช้กับโรงเรียนขนาดกลาง เช่น ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียนวันอังคาร วันพฤหัส ส่วนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
  • รูปแบบที่ 2 แบบมาเรียนปกติ ร่วมกับสลับวันเรียนทั้งหมด ใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 1-20 มิ.ย. 63 จะตรวจความพร้อมของโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกครั้ง

เปิดเทอมเปิดเทอม 1 ก.ค.แผนการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ

Share

Related posts